Agjërimi i ditëve të Shevvalit

Download PDF

Profeti (alejhis-salatu ues-selam) ka thënë:

“Kush agjëron muajin e Ramazanit pastaj e pason atë me gjashtë ditë nga muaji Shevval do të shpërblehet sikur të ketë agjëruar të gjithë vitin.”

Transmetoi Muslimi.

Share

Kibla, revistë sociale, kulturore, fetare e historike 18