Antikomunizmi

Veç të tjerash e kemi amanet edhe nga të parët tanë, nga ata të cilët me dritën e besimit dhe largpamësinë e tij paralajmëruan shqiptarët nga kjo fantazmë e pështirë:
“Bolshevizma s’pajton kurrë me dinin e Muhamedit,
çelët do ta ketë luftën gjer Ditën e Kiametit” (H. Ali Korça, 1925)

Share
Read more

Zjarri i indinjatës

Personazhi i vitit që shpallet çdo fundviti prej disa vitesh në Shqipëri, i përzgjedhur nga media, për kontribute shoqërore, është një tregues i qartë sesi myslimanët përvetësojnë pa asnjë lloj filtri çdo sjellje që i ofron grupi i personave me kapacitete simbolike. Mjafton të tingëllojë bukur që ne të mos i rezistojmë dot joshjes, madje garojmë me të gjitha forcat, pa vetëdijen se jemi brenda një sistemi që na pret krahëhapur për sa kohë që ne vetëm sa e shëndoshim atë dhe nuk e vëmë aspak në pikëpyetje kapacitetin dhe autoritetin e tij.

Share
Read more