Antikomunizmi

Veç të tjerash e kemi amanet edhe nga të parët tanë, nga ata të cilët me dritën e besimit dhe largpamësinë e tij paralajmëruan shqiptarët nga kjo fantazmë e pështirë:
“Bolshevizma s’pajton kurrë me dinin e Muhamedit,
çelët do ta ketë luftën gjer Ditën e Kiametit” (H. Ali Korça, 1925)

Share
Read more

Kibla, revistë sociale, kulturore, fetare e historike 18