Del në qarkullim libri “Burimet e Kuranit” – botim i LHSH-së

Download PDF

Del në qarkullim libri “Burimet e Kuranit”
“Një pasqyrë kritike e Teorive të Autorësisë së Kuranit”
Autor: Hamza Mustafa Njozi
Një libër që shqyrton nje sërë pretendimesh te orientalistëve në lidhje me autoresine e Kuranit duke i dhënë përgjigjen e duhur në mënyrë shkencore dhe të argumentuar. Libri ka patur jehonë në fillimet e viteve 90′ duke dhënë një kontribut të rëndësishëm në përballjen me dyshimet që përhapeshin asaj kohe nga aktivistë të feve të ndyshme mbi autorësinë e Kuranit dhe në sqarimin e muslimaneve ne lidhje me burimin e vertete te librit te tyre. Botim I LHSH
Botuar më parë nga shoqata “Rinia dhe Kultura islame (RKI)”, viti 93′.

Share

Kibla, revistë sociale, kulturore, fetare e historike 18