Se shpejti del në botim Libri “Udhërrëfyesi i Islamit”

Download PDF

UntitledLibri “Udhërrëfyesi i Islamit” është një manual i domozdoshëm për të gjithë ata që dëshirojnë të pajisen me njohuri të përbledhura rreth doktrinës islame, rreth bazave te Imanit (besimit) dhe të Islamit. Ky libër dallohet për metotologjinë e tij të thjeshtë dhe të mirërënditur dhe për gjuhën e tij të kuptueshme.

Nisur nga eksperienca e gjatë në mësimdhënie dhe në aktivitetin e thirrjes islame, botuesit e këtij libri kanë arritur të paraqesin një Islam të thjeshtë dhe të kuptueshëm bazuar mbi ajetet kuranore, traditën profetike dhe qëndrimet e dijetarëve të mëdhenj të Islamit. Në këtë libër do të gjeni ilustrime me foto të faljes së namazit, si dhe disa sure të shkutra të Kuranit Famëlartë në gjuhën arabe, shqipe dhe të shqipëruara me shkronja latine.

Çdo kapitull shoqërohet në fund të tij me disa pyetje të cilat masin nivelin e përthithjes së tij nga nxënësit. Në fund ky libër shoqërohet edhe me një fjalorth të termave arabisht të përdorura në të.

 • 1`
 • udherrefyesi i islamit3_Page_001
 • udherrefyesi i islamit3_Page_002
 • udherrefyesi i islamit3_Page_008
 • udherrefyesi i islamit3_Page_105
 • udherrefyesi i islamit3_Page_106
 • udherrefyesi i islamit3_Page_146
 • udherrefyesi i islamit3_Page_147
 • udherrefyesi i islamit3_Page_222
 • udherrefyesi i islamit3_Page_223
 • udherrefyesi i islamit3_Page_224
1`1 udherrefyesi i islamit3_Page_0012 udherrefyesi i islamit3_Page_0023 udherrefyesi i islamit3_Page_0084 udherrefyesi i islamit3_Page_1055 udherrefyesi i islamit3_Page_1066 udherrefyesi i islamit3_Page_1467 udherrefyesi i islamit3_Page_1478 udherrefyesi i islamit3_Page_2229 udherrefyesi i islamit3_Page_22310 udherrefyesi i islamit3_Page_22411
Photo Slider jQuery by WOWSlider.com v3.8

Share