Në dyert e Mëshirës- Nata e Kadrit

“Allahu xh.sh. e ka fshehur atë si shumë gjëra të tjera; kështu Ai e ka fshehur kënaqësinë (razinë) e Tij në respektin që i bëjmë, ka fshehur hidhërimin e Tij për mëkatet që bëjmë, ka fshehur përgjigjen në Dua-lutje, që t’i bëhen lutje sa më shumë; e ka fshehur edhe këtë natë që t’i madhërojmë të gjitha netët e Ramazanit, e sidomos, dhjetë netët e fundit të tij.

Share
Read more

Kibla, revistë sociale, kulturore, fetare e historike 18