Analiza

𝗖𝗘𝗡𝗦𝗨𝗦𝗜 𝟮𝟬𝟮𝟯

Download PDF

Identiteti fetar është pjesë e rëndësishme e identitetit njerëzor dhe ai merr kuptim gjithmonë në shoqëri dhe brenda shoqërisë, sidomos kjo bëhet më e dukshme dhe e rëndësishme kur kjo shoqëri është heterogjene nga pikëpamja fetare, sepse identiteti fetar është njëkohësisht edhe identitet kulturor, komunitar e social, por edhe familjar i trashëguar i dikujt.

Sigurisht përkatësia fetare e dikujt nuk është vetëm përkatësi ndaj një grupimi apo komuniteti, pjesë e të cilit t’i deklarohesh se je, kur deklaron fenë tënde, siç janë muslimanët apo të krishterët, por edhe përkatësi individuale dhe shpirtërore ndaj besimit dhe doktrinës që çdokush ka zgjedhur apo pranuar.

E parë nga ky aspekt, përkatësia apo identiteti fetar është tërësisht personal dhe individual, por edhe pse është i tillë ai nuk ka arsye të jetë privat dhe intim apo jopublik. Kështu që edhe nga ky aspekt në një shoqëri të lirë, ku çdo njeriu i garantohet e drejta e shprehjes së lirë të bindjeve të tij, çdokush duhet ta shprehë qartë përkatësinë e tij fetare në Censusin që ka nisur punën e tij sot.

Islami është fe që ka doktrinën dhe parimet e tij, dhe është një besim që ngërthen në vetvete në mënyrë të pandarë, edhe besimin individual edhe përkatësinë ndaj grupit dhe trashëgimisë. Pra të deklarohesh si muslimanë do të thotë njëkohësisht se ti beson tek një Zot i vetëm dhe se Muhamedi është i dërguari i Tij, por gjithashtu dhe se je pjesë e një bashkësie të madhe fetare, që është ajo e muslimanëve të këtij vendi.

Ndaj dhe çdo shqiptar që gjendet brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, që e ndjen veten si musliman qoftë edhe në njërin nga këto aspekte, duhet të deklarohet pa asnjë hezitim se është musliman.

Muslimanët duhet të jenë krenar me përkatësinë e tyre fetare, dhe nuk kanë përse të turpërohen apo frikësohen nga askush, ndaj duhet të deklarohen gjatë regjistrimit se janë muslimanë dhe të sigurohen që kjo e dhënë është shënuar e tillë nga punonjësit e regjistrimit.

H. Justinian Topulli

Kibla, revistë sociale, kulturore, fetare e historike 18