Neriu dhe pushteti

Kibla, revistë sociale, kulturore, fetare e historike 18