opinion

Analiza

𝗖𝗘𝗡𝗦𝗨𝗦𝗜 𝟮𝟬𝟮𝟯

Identiteti fetar është pjesë e rëndësishme e identitetit njerëzor dhe ai merr kuptim gjithmonë në shoqëri dhe brenda shoqërisë, sidomos kjo bëhet më e dukshme dhe e rëndësishme kur kjo shoqëri është heterogjene nga pikëpamja fetare, sepse identiteti fetar është njëkohësisht edhe identitet kulturor, komunitar e social, por edhe familjar i trashëguar i dikujt.

Read More

Kibla, revistë sociale, kulturore, fetare e historike 18